Головна » Програма презентації Спілки Стоматологів України

Програма презентації Спілки Стоматологів України

1. Створити спільноту лікарів стоматологів для вирішення нагальних проблем галузі, що покращило б провадження практики для всіх членів спілки.

2. Створити та підтримувати сприятливий правовий клімат для провадження медичної практики для всіх членів спілки.

3. Сприяти організації безперервної дистанційної освіти для членів спілки способами організації конференцій, лекцій, майстер-класів, вебінарів.

4. Створити друкований журнал спілки де би проводились публікації наукових праць членів спілки.

5. Розробити програму щодо отримання членами спілки необхідних балів для проходження планової атестації.

6. Створити електронну базу даних щодо вакансій та створених робочих місць з метою покращення процесів профорієнтації молодих спеціалістів та вирішення проблем з працевлаштуванням діючих членів спілки.

7. Створити електронну матеріально-технічну базу тільки для членів спілки, що суттєво зменшить витирати коштів при створенні чи заміні обладнання практики.

8. Створення осередків спілки по регіонах дозволить максимально залучити стоматологів та супутні спеціальності до створення спільноти спеціалістів в межах України.

9. Організовувати співпрацю Спілки з усіма державними органами управління охорони здоров’я, університетами, базами позадипломної освіти.

10. Максимально наблизити вирішення проблем створення матеріально- технічної бази чи її оновлення членів спілки з прямими виробниками чи дистриб’юторами, що суттєво повинно зменшити матеріальне навантаження на лікаря стоматолога.

11. Планується участь членів спілки у міжнародних подіях стоматологічного та медичного спрямування, що дозволить на прийнятному рівні проводити стоматологічну практику.

12. Спілка на всіх рівнях лобіює та опіковується проблемами кожного члена спілки через створені регіональні осередки.

13. Виконавчий орган це з’їзд спілки стоматологів України.

14. Налагодження співпраці з центром оцінювання.