• Знайомство
  • Розвиток лікарів
  • Лекції та семінари

«Спілка стоматологів України» (ГО «ССУ»), завданням якої є захист прав та свобод членів організації, зокрема правових, економічних, соціальних, освітніх та інших інтересів членів ССУ.

Діяльність «ГО ССУ» має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями різних форм власності. «ГО ССУ» у своїй діяльності передбачає юридичну та правову підтримку професійної діяльності її членів.

Наступним великим напрямком роботи «ССУ» є сприяння організації та проведенню безперервного професійного розвитку лікарів – стоматологів членів «ГО ССУ».

Утворивши спільноту «ГО ССУ» лікарів – стоматологів України та лікарів суміжних напрямків спілки зможе вирішувати масу питань, які суттєво піднімуть комфортність провадження професійної діяльності лікарів – стоматологів.

В планах діяльності «ГО ССУ» передбачено створення майданчиків, де будуть проводитись фахові лекції, семінари, вебінари для членів «ГО ССУ» безоплатно з подальшою видачою сертифікатів завірених правлінням «ГО ССУ».

Таке дистанційне професійне навчання дозволить без відриву від практикування отримувати нову інформацію, а також потрібні бали для сертифікації діяльності, яка передбачена МОЗ України.

Наша діяльність:
  • Напрями діяльності
  • Шановні колеги
Основними напрямами діяльності «Спілки стоматологів України» є:
  1. Правова та матеріальна підтримка діяльності лікарів-стоматологів.
  2. Організація та підтримка фахового розвитку спеціалістів стоматологічного профілю на території України та за її межами.
  3. Сприяння впровадженню нових технологій та методів у діяльність лікаря-стоматолога з метою його доступності.
  4. Сприяння вдосконаленню організації управління стоматологічної служби та основних форм і методів надання стоматологічної допомоги.
  5. Сприяння пропаганді досягнень стоматологічної науки та досвіду роботи стоматологічних установ, впровадженню пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі стоматології та суміжних спеціальностей.
  6. Сприяння організації та проведенню безперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів України.
Шановні колеги лікарі - стоматологи!

Виклик часу диктує створення Громадської організації «Спілка стоматологів України» (ГО «ССУ») завданням якої є захист прав та свобод членів організації, зокрема правових, економічних, соціальних, освітніх та інших інтересів членів ССУ.

«ГО ССУ» започаткована за адресою: Україна,м. Львів, Шевська 1. Президентом спілки призначено кандидата медичних наук, доцента, лікаря – стоматолога вищої категорії Буня Юрія Миколайовича.

Діяльність «ГО ССУ» має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями різних форм власності.

«ГО ССУ» у своїй діяльності передбачає юридичну та правову підтримку професійної діяльності її членів.

В перспективі «ГО ССУ» готова виступити ініціатором розробки розділу законів юридичного права під назвою “Медичне право”. Застосування на практиці норм «Медичного права» дозволить у цивілізований спосіб проводити медичну практику членам «ГО ССУ» і не тільки їм.

Наступним великим напрямком роботи «ССУ» є сприяння організації та проведенню безперервного професійного розвитку лікарів – стоматологів членів «ГО ССУ».

Утворивши спільноту «ГО ССУ» лікарів – стоматологів України та лікарів суміжних напрямків спілки зможе вирішувати масу питань, які суттєво піднімуть комфортність провадження професійної діяльності лікарів – стоматологів. В планах діяльності «ГО ССУ» передбачено створення майданчиків, де будуть проводитись фахові лекції, семінари, вебінари для членів «ГО ССУ» безоплатно з подальшою видачою сертифікатів завірених правлінням «ГО ССУ». Таке дистанційне професійне навчання дозволить без відриву від практикування отримувати нову інформацію, а також потрібні бали для сертифікації діяльності, яка передбачена МОЗ України.

Наступним майданчиком діяльності «ГО ССУ» є створення ротаційно – інформативної бази матеріально – технічного забезпечення стоматологічної практики. На ньому свою продукцію розміщують всі торгуючі організації на території України. Ціни на товари виставлятимуться особливі, згідно угоди з «ГО ССУ» для членів спілки. Така співпраця «ГО ССУ» дозволить суттєво знизити матеріальне навантаження на лікаря – стоматолога та розширить доступ до нових технологій та матеріалів.

Створення «ГО ССУ» дозволить суттєво підняти статус лікаря – стоматолога в суспільстві. зробивши комфортнішим провадження медичної практики та максимально адаптувати її до реалій сучасності.

Отож, ставайте членами «ГО ССУ» та разом покращимо життя. З повагою президент «ГО ССУ» Бунь Ю.М.


Вступити до спілки

Засновник - Бунь Юрій Миколайович. Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої категорії